اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اخبار نشریه
چاپ مقالاتی با عنوان انتقال تجربه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/28 | 
مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران مقالاتی تحت عنوان انتقال تجربه را به چاپ میرساند.
هدف این دست مقالات انتقال تجربه ، پیاده سازی بخشی از اصول اخلاقی و تعهد حرفه‌ای در بالین یا تجربه آموزش اخلاق پزشکی است که به جهت ابتکار، ارزش انتقال تجربه به خوانندگان و مدرسان اخلاق پزشکی را دارد؛ ولی به جهت اینکه طبق مداخلات پژوهشی اثربخشی آن بررسی نشده است امکان گزارش به عنوان مقاله پژوهشی را ندارد.
برای اطلاع بیشتر در مورد این نوع مقالات به صفحه راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.31.fa
برگشت به اصل مطلب