راهنمای نویسندگان

  راهنمای تنظیم مقالات جهت نویسندگان

  - اهداف

  مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی – دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور – وابسته به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود.

  رعایت جنبه‌های اخلاقی در درمان و برخورد با بیماران، یکی از دغدغه‌های اصلی حکیمان و پزشکان در طول تاریخ بوده است؛ به طوری که با شکوفاتر شدن علم پزشکی و کسب موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک در زمینه‌های مختلف، نیاز به مطالعه و بررسی جنبه‌های گوناگون اخلاق پزشکی نیز بیش‌تر حس می‌شود. از دیگرسو، اهمیت ملاحظات فرهنگی مذهبی در داوری‌های اخلاقی، نیاز به بومی‌سازی این دانش را صد چندان کرده است. در همین راستا مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی ، فرصتی فراهم آورده است تا ایده‌ها ، رهنمودها و فرضیات جدید در قلمرو اخلاق پزشکی از زوایای گوناگون حرفه‌ای، فقهی، حقوقی و ... مورد بحث و بررسی قرار گیرند. به علاوه این مجله بر آن است تا با انتشار پژوهش ها و نظریه های مرتبط با تاریخ پزشکی فرصتی جهت واکاوی و آشکار سازی جنبه های هر چه بیشتری از تاریخ پزشکی به ویژه در تمدن ایرانی و اسلامی فراهم آورد.

  نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طریق آدرس اختصاصی مجله http://ijme.tums.ac.ir ارسال نمایند.

  مقالاتی که با چهارچوب عنوان مجله مرتبط نباشند، قابل چاپ نخواهند بود. هدف هیأت تحریریه‌ی فصلنامه‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی، تنها انتخاب ایده‌ها و نتایج پژوهش‌هایی است که مورد قبول اعضا قرار گیرد. در این مجله، نویسنده یا نویسندگان، مسؤول ایده‌ها و نتایجی هستند که بیان می‌کنند.

  مقالات ارسالی به مجله به پنج نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:

  دیدگاه (commentary) : جهت بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است که اگر اصل مقاله به زبان فارسی باشد فقط خلاصه مقاله انگلیسی ضروری است. لازم است تعداد کلمات آن بدون احتساب منابع 2500-1000 باشد.

  مقاله پژوهشی (original article) : این نوع مقاله برای ارائه نتایج یک تحقیق صورت گرفته مد نظر قرار می گیرد. (4000-3000 کلمه )

  مقاله مروری (review article) : برای ارائه آخرین یافته ها درباره یک موضوع خاص مطرح می شود. (4500-3000 کلمه)

  گزارش موردی (case report) : برای معرفی مورد یا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند مد نظر قرار دارد. (2500-1000 کلمه)

  نامه به سردبیر (letter to editor) : برای اظهار نظر در باره مطالب منتشر شده پیشین یا بیان پیشنهاد یا انتقاد در حیطه های مرتبط با اخلاق پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. (1500-500 کلمه)

  - اطلاعات کلی

  مجله‌ی ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، مجله‌ای الکترونیکی با دسترسی آزاد است که به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی به دو صورت چاپی و الکترونیک با دسترسی آزاد چاپ و منتشر می شود . یک مقاله با این فرض که به طور هم‌زمان به مجله‌ی دیگری ارائه نشده و به هر زبانی قبلاً چاپ نشده باشد، برای بررسی پذیرفته خواهد شد. حق انجام تصحیحات نوشتاری و ادبی برای هیأت تحریریه محفوظ می‌باشد. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده، الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.

  - ارسال مقالات

  مقالات باید در محیط نرم افزاری Word و با فونت Arial اندازه 12 و با فاصله خطوط 2 (double space) تایپ شده و مشتمل بر بخش‌های زیر باشند و هر بخش باید در صفحه‌ای جداگانه آغاز گردد:

  صفحه‌ی عنوان، چکیده، متن، قدردانی، منابع، جداول، اشکال

 

  - صفحه‌ی عنوان

  صفحه‌ی عنوان باید حاوی عنوان مقاله (از به ‌کار بردن اختصارات در عنوان مقاله خودداری شود)، نام کامل نویسندگان همراه با ذکر آخرین درجه (مدارج) دانشگاهی، وابستگی (نام سازمان، موسسه، شهر و کشوری که نویسنده در آن مشغول به کار است) هر یک از نویسندگان و آدرس نویسنده طرف مکاتبه (شامل نام، آدرس پستی، تلفن، فاکس، پست الکترونیک نویسنده‌ای که مکاتبات مرتبط با مقاله با وی صورت می‌گیرد) باشد.

 

  - چکیده

  چکیده‌ی مقاله باید حاوی جزییات ایده یا فرضیه و مهم‌ترین شواهد تأیید کننده‌ی آن باشد. نویسنده باید با دقت فراوان یک خلاصه‌ از بحث اصلی مقاله محتوی اطلاعات مفید تنظیم نماید. حداکثر تعداد کلمات مجاز در چکیده 250 عدد می‌باشد.

 

  - کلمات کلیدی

  باید حتی الامکان سه تا پنج کلمه‌ی کلیدی بر اساس MeSH ( سر عنوان های موضوعی پزشکی) و در انتهای چکیده‌ی مقاله (فارسی و انگلیسی) آورده شوند.

 

  - متن

  به نویسندگان مقالات توصیفی توصیه می شود برای افزایش درک خواننده، مقاله خود را به بخش‌های مختلف شامل مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری تقسیم نمایند و مقالات تجزیه تحلیلی نیز بهتر است در بر گیرنده مواردی چون مقدمه، نتایج، و بحث و نتیجه گیری باشند ولی باید توجه داشته باشند که کل مقاله شامل صفحه عنوان، چکیده، متن، قدردانی، منابع، جداول و اشکال نباید بیش از 20 صفحه تایپ شده با اندازه قلم 12 و با فاصله خطوط 2 (double space) باشد. فونت فارسی استفاده شده Arial باشد. لازم به ذکر است که تعداد کلمات بایستی حدود 4000- 3000 کلمه باشد.

  در بخش مواد و روش‌ها باید ابزار جمع‌آوری اطلاعات ذکر شود. در صورتی که مقاله‌ دارای پرسشنامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی است. هم‌چنین باید همه‌ی قسمت‌ها (انتخاب نمونه، نوع مطالعه، روش اجرا، ملاحظات اخلاقی، شیوه‌ی تجزیه و تحلیل آماری) به آن حد تفصیلی نوشته شود تا دیگران بتوانند عین پژوهش را دوباره تکرار کنند.

  نتایج درج شده در جدول‌ها جز در مورد مطالب بسیار مهم، نباید در متن تکرار شود.

  در قسمت بحث، نتایج به دست آمده با نتایج سایر مطالعات مشابه مورد مقایسه و بحث قرار گیرد.

  - تشکر و قدردانی

  در این بخش نویسنده می‌تواند از تامین‌ کنندگان نیازهای مالی و امکانات کار و یا افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک نموده‌اند تشکر و قدردانی نماید.

  -منابع

  تنها باید منابع مرتبط ذکر گردند. مسؤولیت صحت منابع بر عهده‌ی نویسنده می‌باشد. منابع در متن باید به ترتیب با شماره‌گذاری داخل پرانتز مشخص شوند. منابع می‌بایست به ترتیب شماره در صفحه‌ای جداگانه به صورت یک خط در میان لیست گردند. در مقالات انگلیسی تمام منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. در این مورد باید عنوان مقاله در کروشه نوشته شود و در انتهای جمله کلمه Persian افزوده شود که مشخص شود اصل مقاله به زبان فارسی است. نحوه‌ی رفرانس ‌دهی در این مجله به شیوه ونکوور می‌باشد. Uniform Requirements for (Manuscripts of the International Committee of Medical Journal Editors , http://www.icmje.org/index.html ). لازم است که نام منابع به زبان انگلیسی باشد (در صورتی که مقالات فارسی ارجاع داده شده آدرس انگلیسی هم دارند و یا کتاب های مورد استفاده ترجمه شده هستند، آدرس انگلیسی آنها قید شود.)

  - ارجاع دهی به مجلات باید حاوی نام نویسندگان و حرف اول نام کوچک آن‌ها، عنوان کامل مقاله، نام اختصاری مجله براساس اختصارات اعلام شده توسط Index Medicus برای مجلات، سال انتشار، شماره‌ی ‌جلد و شماره‌ی صفحه باشد.

  - ارجاع دهی به کتب باید حاوی نام نویسندگان و حرف اول نام کوچک آن‌ها، عنوان کتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل انتشار کتاب، سال انتشار و شماره‌ی صفحه باشد.

  - برای منابع اینترنتی لازم‌ است نام نویسنده، عنوان، آدرس سایت، تاریخ انتشار (در صورت مشخص بودن) و تاریخ دسترسی به سایت ذکر گردد. در صورتی که نام نویسنده مشخص نمی باشد باید در ابتدای آدرس آن منبع واژه بدون نام (Anonymous) ذکر گردد.

  - اگر رفرانسی کمتر از 6 نویسنده دارد نام همه افراد و اگر بیش از 6 نویسنده دارد فقط نام 3 نفر ذکر شده و به جای بقیه از عبارت et al. استفاده شود.

  - اگر اصل مقاله یا کتابی به زبان فارسی است و خلاصه انگلیسی هم دارد عنوان مقاله در قسمت رفرانس ها باید دقیقا عنوان خلاصه انگلیسی باشد اما در انتها با ذکر [in Persian] مشخص شود که اصل مقاله به فارسی است.

  اگر اصل مقاله یا کتابی فارسی است و خلاصه انگلیسی هم ندارد عنوان مقاله یا کتاب باید به پینگلیش و در داخل براکت ذکر شده و در انتها با ذکر [in Persian] مشخص شود که اصل مقاله به فارسی است.

  برای آشنایی بیش‌تر با نحوه‌ی رفرانس دهی، نویسندگان محترم می‌توانند به آخرین مقالات چاپ شده در "  Journal of Medical Ethics and History of Medicine " مراجعه نمایند. در زیر به مثال‌هایی از نحوه‌ی ارجاع دهی به زبان انگلیسی اشاره شده است:

  - مجله :

 Larijani B, Zahedi F. Ethical and religious aspects of gamete and embryo donation and legislation in Iran. J Relig Health 2007; 46(3): 399-408.

 Bagheri A. Medical ethics priorities in Iran: a National Survey. Iran J Med Hist Ethics 2010; 4(5): 39-48. [in Persian]

 Shojaee Zand A. [Tarife Din]. Andishe Dini 1388; 9(30): 1-26. [in Persian]

 

  - کتاب:

 Armitage P, Berry G, Matthews JNS. Statistical Methods in Medical Research. Massachusetts: Blackwell Publishing; 2002.

 

  - بخش خاصی از کتاب:

 Zunin ID. Eastern origins of integrative medicine and modern applications. In: Pizzorno JE, Murrat MT, eds. Textbook of Natural Medicine. St. Louis: Churchill Livingstone; 2006, p. 3-11.

 

  - پایان نامه ها:

 Woods T. The Effect of Education on Ethical Decision Making Among Practicing Nurses in Rural Setting [dissertation]. Memphis (USA). Memphis State University; 1992.

 

 - چکیده نامه یا مجموعه مقالات همایش ها

  Wikler D. Population-Level Bioethics: A Research Agenda. Proceedings of the 2nd Congress of Medical Ethics in Iran; 2008; Tehran, Iran; Tehran University of Medical Scineces; 2008.

 

 - صفحات الکترونیکی در اینترنت

 Tajbakhsh H. Medical Ethics in the Life and Works of the Great Iranian Scholars, the Experiences and Challenges of Sciences and Ethics: Proceedings of an American Iranian Workshop. http://books.nap.edu/openbookphp?record_id=1070 0&page==86 (accessed on: 2003)

  - اشکال و جداول

  نویسندگان مجازند فرضیات یا ایده‌های خود را توسط نمودار، جدول یا شکل نشان دهند. نمودارها، جداول و اشکال بهتر است به وسیله‌ی Microsoft Office Processor شوند. عکس‌ها باید به فرمت ‌jpeg باشند. کلیه اشکال و جداول باید در انتهای مقاله آورده شوند.

  - غلط گیری

  به منظور رفع هر گونه ایرادی قبل از چاپ و انتشار، یک نسخه کامپیوتری از مقاله نهایی به نویسنده طرف مکاتبه ارسال می شود. اشکالات مقاله بایستی هر چه سریعتر توسط وی مشخص و به دفتر مجله ا علام شوند.

  -راهنمای اخلاقی

  ضروری است که تائیدیه کمیته اخلاق دانشگاه و یا سازمان مربوطه به همراه مقاله ارسال شود. در مورد مقالات پژوهشی که مطالعه ای از نوع انسانی را مطرح می کنند لازم است فرم رضایت آکاهانه نیز به پیوست ارسال شود.

  - تعارض منافع

  نویسندگان بایستی هر نوع منافع مالی و غیر مالی دخیل در ارائه مقاله و یا انجام پژوهش را قید نمایند.

  - نامه درخواست چاپ مقاله در مجله و تعهد رعایت حقوق مالکیت فکری ( Cover letter )

  این نامه می باید توسط کلیه نویسندگان مطالعه شده و پس از موافقت، توسط آنها امضا شود.

   از نویسندگان محترم درخواست می‌شود مقالات خود را از طریق آدرس http://ijme.tums.ac.ir / ارسال نمایند. همه‌ی مکاتبات شامل تصمیم ‌گیری‌های سردبیر و درخواست تجدید نظر و بازبینی از طریق این سیستم صورت می‌گیرد. نویسنده‌ی مسؤول لازم است فرم موافقتنامه‌ی حق چاپ و کپی رایت را قبل از انتشار مقاله امضا نماید. استفاده از متن یا شکل و جدول چاپ شده و متعلق به دیگران، نیازمند کسب اجازه‌ی کتبی نویسنده و ناشر آن است. مقالات پذیرفته شده سریعاً به‌صورت الکترونیک منتشر می‌شوند. نویسندگان می‌بایست  نامه درخواست چاپ مقاله در مجله و تعهد رعایت حقوق مالکیت فکری  cover letter   را تکمیل و به همراه درخواست خود ارسال نمایند. ارائه تاییدیه اخلاقی برای مقالات توصیفی ضروری است.

  لازم به ذکر است که پس از انتشار کلیه مدارک و نسخ مقالات به مدت 6 ماه نگهداری و سپس معدوم می گردد.

  -اصلاح مقاله پس از داوری

  از نویسندگان محترم درخواست می شود پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله های لایت (رنگی) کرده و نیز به همراه مقاله یک نامه همراه در پاسخ به تک تک نظرات داور تهیه نموده و ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت .

 

 


دفعات مشاهده: 25200 بار   |   دفعات چاپ: 1133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 70 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اخلاق و تاریخ پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb