اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اخبار نشریه
معرفی سایت های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  به اطلاع می رساند نویسندگان محترم می رساند به علت اینکه وب سایت مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی (مقالات فارسی با خلاصه انگلیسی)و Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine (مقالات انگلیسی)کاملا از هم مجزا شده اند.

  لذا خواهشمند است از این پس مقالات فارسی خود را در سایت http://ijme.tums.ac.ir  ومقالات انگلیسی خود را ،در سایت http://jmehm.tums.ac.ir/ارسال فرمایید.بدیهی است  مقالات فارسی فقط در سایت مجله فارسی و مقالات انگلیسی فقط در سایت مجله انگلیسی بررسی و داوری خواهند شد.

 

 


 در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب