اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اخبار نشریه
مرور کتاب در حوزه اخلاق و تعهد حرفه ای پزشکی و تاریخ پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/28 | 
مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ایران مرور کتاب در حوزه اخلاق و تعهد حرفه ای پزشکی و تاریخ پزشکی را به صورت توضیح کتابنامه و شرح بخشهای محتلف محتوا با یا بدون نقد بر آن را که در ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه تنظیم شده است ، برای درج در مقاله می پذیرد.
برای اطلاع از مرتبط بودن کتاب مورد نظر می توانید به آدرس ایمیل مجله (ijmetums.ac.ir) با سردبیر مکاتبه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.30.fa
برگشت به اصل مطلب