اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اخبار نشریه
آدرس سایت مقالات انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/21 | 

به اطلاع می رساند که سایت مقالات انگلیسی از آدرس /http://journals.tums.ac.ir/ به آدرس/ http://jmehm.tums.ac.ir/ تغییر یافته است.

نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب