اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی ایران، به هدف گسترش علم اخلاق پزشکی و بهبود عملکرد اخلاقی در عمل مقالات اصیل و مروری در حوزه‌های اخلاق بالینی زیر را جهت بررسی و انتشار می‌پذیرد:
* اخلاق بالینی                                                                                                      * اخلاق در پژوهش 
*اخلاق در سلامت عمومی                                                                              *آموزش اخلاق پزشکی
* تعهد حرفه­‌ای پزشکی                                                                                 * کمیته‌های اخلاق                         
*
حقوق پزشکی                                                                                                    * اخلاق زیستی
* علوم انسانی سلامت                                                                                
* هنر و اخلاق پزشکی (در این بخش آثار هنری مرتبط با اخلاق پزشکی شامل عکس، کاریکاتور، شعر، داستان کوتاه و معرفی فیلم پذیرفته می‌شود.)
* تاریخ پزشکی  (
روش نگارش مقالات تاریخی ، مبتنی بر الگوهای تاریخ تحلیلی و انتقادی غیرخطی و غیر گاه‌شمارانه و  از مدل‌های تاریخ‌نگاری غیرخطی همچون مکتب Annal، تاریخ تکه‌تکه، نقد رویکرد ویکی و غیره بهره جسته باشد؛ تمرکز مجله بر مقالات تاریخ معاصر از دارالفنون به بعد است؛ پذیرش گزارش مجلات و روزنامه‌های قدیمی با انواع رویکردهای تحلیل گفتمان که منجر به ایده‌های نو شود، پس از داوری خواهد بود)
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب