اخلاق و تاریخ پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرصتی فراهم آورده است تا ایده‌ها، رهنمودها و فرضیات جدید در قلمرو اخلاق پزشکی از زوایای گوناگون حرفه‌ای، فقهی، حقوقی و ... مورد بحث و بررسی قرار گیرند. به علاوه این مجله بر آن است تا با انتشار پژوهشها و نظریه های مرتبط با تاریخ پزشکی فرصتی جهت واکاوی و آشکار سازی جنبه های هر چه بیشتری از تاریخ پزشکی بویژه پزشکی در تمدن ایرانی و اسلامی فراهم آورد. 
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.21.fa
برگشت به اصل مطلب