اخلاق و تاریخ پزشکی- صفحه اصلی
اتنشار ویژه نامه اخلاق و آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به استحضار می رساند مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی درصدد است ویژه نامه اخلاق و آموزش پزشکی را به زبان فارسی تحت عنوان ویژه نامه مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی و نیز به زبان انگلیسی تحت عنوان ویژه نامه مجله انگلیسی زبان Archives of Iranian Medicine وابسته به فرهنگستان علوم پزشکی منتشر نماید. لذا از علاقه مندان دعوت می شود هر چه سریعتر و حداکثر تا 30 آذرماه 1393 مقالات فارسی خود را از طریق وب سایت مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی به آدرس http://ijme.tums.ac.ir و مقالات انگلیسی خود را از طریق وب سایت مجله Journal of Medical Ethics and History of Medicine به آدرس http://jmehm.tums.ac.ir با ذکر عبارت جهت چاپ در ویژه نامه در نامه همراه مقاله ارسال فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.38.23.fa
برگشت به اصل مطلب