اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- سبک نگارش
سبک نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
سبک نگارش
داوری شما باید در نهایت به نویسنده کمک کند تا مقاله‌شان را اصلاح کنند. پس مودب، راستگو و شفاف باشید. همچنین باید منصف و سازنده باشید، نه جانبدارانه و نه مخرب.
علاوه بر این:
o    از به کار بردن واژه‌های پیچیده یا غیرمعمول، خودداری کنید.
o    نظرات خود را شماره‌گذاری کرده و هنگام دادن نظرات مشخص، به صفحه و شماره‌ی خط در متن مقاله اشاره کنید.
o    با مقاله نویسنده طوری برخورد کنید که دوست دارید با مقاله خودتان آنطور برخورد شود.


 
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.126.39.fa
برگشت به اصل مطلب