اخلاق و تاریخ پزشکی ایران- روخوانی دوم
روخوانی دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
روخوانی دوم

معیار پذیرش این است که آیا نوشته، دستاوردی کارآمد برای دانش موجود یا درک موضوع اصلی دارد یا خیر. زمانی که بعد از خواندن اول، تصمیم گرفتید که مقاله به طور کلی قابل چاپ است، مقاله را دوباره بخوانید. یکی از اهداف روخوانی دوم، این است که متن را برای چاپ آماده کنید. البته همچنان ممکن است بعد از خواندن دوم، تصمیم به رد آن بگیرید.
به نویسنده/گان، درمورد اینکه چگونه می‌توانند نگرانی‌های ایجاد شده را رفع کند، پیشنهاداتی شفاف ارائه دهید. به عبارتی دیگر، اگر ایرادی پیدا می‌کنید، راه حل آن را نیز ارائه دهید.
برای صرفه جویی در وقت و ساده‌تر کردن داوری، اقدامات زیر را انجام دهید:
o    صرفا روی افزودن کامنت بر نسخه دستنوشته تکیه نکنید؛ یادداشت‌های جداگانه تهیه کنید.
o    سعی کنید نکات منفی یا نکات مثبت مشابه مقاله را گروه‌بندی کنید.
o    در نظراتتان به شماره‌ی خطوط مربوط به نکته مورد نظر در مقاله اشاره کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا دوباره آن موارد را پیدا کنید. این کار، همچنین به کسانی که داوری شما را می‌خوانند کمک خواهد کرد.

موارد عمومی
همزمان با خواندن مقاله برای بار دوم، باید ساختار استدلالها و شفافیت بیان و محتوا را در نظر بگیرید.
در ساختار بحث، موارد زیر را بررسی و ذکر بفرمایید:
o    هر موردی که مفهومش نامشخص یا گنگ است و نیاز به تعریف دارد.
o    هر ایراد در بیان حقایق
o    هر خطا در استدلال (استدلال نامعتبر)

نحوه بیان مقاله
قسمتهایی از متن ممکن است شفاف نباشد، آن را مشخص کنید و معدود اشکالات ویرایشی را با شماره خط اصلاح کنید. اما اگر مقاله، ایرادهای متعدد ویراستاری دارد، برای رفع آن‌ها تلاشی نکنید. اگر وضعیت جمله بندیهای مقاله خیلی بد است، آن را در داوریتان قید کنید؛ وظیفه ویرایش آن بر عهده‌ی نویسندگان خواهد بود.
اگر نحوه بیان مقاله ضعیف است اما متوجه اصل مطلب می‌شوید، ببینید آیا می‌توانید اصلاح‌هایی جهت رفع مشکل پیشنهاد دهید یا خیر:
o    آیا قسمت‌های مشخصی(مثلا بخش‌هایی از بحث) وجود دارد که می‌توانند بهتر نوشته شوند؟
o    آیا حاضرید پس از رفع مشکلات متن، آن را دوباره بررسی ‌کنید؟
اگر ایرادهای دستور زبانی‌ای مشاهده کردید که به قابل درک بودن متن لطمه می‌زنند، حتما آن‌ها را مورد تاکید قرار دهید.
1.    مقدمه
مقدمه‌ای که به خوبی نوشته شده، باید:
o    مسئله را به خوبی منعکس کند.
o    پژوهش‌های اخیر مرتبط با موضوع را خلاصه کند.
o    روی شکاف‌های دانش فعلی و یا تضادهای دانش کنونی تاکید کند.
o    بدیع بودن اهداف پژوهش را با نشان دادن نیاز به پژوهش در حیطه مورد نظر، ثابت کند.
o    چرایی انجام پژوهش و نوآوری و به‌روز بودن مقاله و گروه خوانندگان مخاطب مقاله را به وضوح مشخص کند.
نوآوری و به‌روز بودن
آیا مقاله، یافته های جدیدی ارائه می‌دهد؟ آیا نوآورانه است یا فقط تاییدی بر نتایج شناخته شده قبلی است؟
 نوآوری و به روز بودن تنها می‌تواند با مرور پژوهش‌های معتبر اخیر مشخص شود. برای مثال غیرممکن است با اشاره به مقاله‌های ده سال پیش، ادعا کنیم میان مطالب مقاله و دانش امروز تضاد وجود دارد.
نویسندگان ممکن است استدلال کنند که در مورد موضوعی خاص، سال‌هاست پژوهشی انجام نشده است و پژوهش جدید مورد نیاز است. این استدلال تنها زمانی معتبر است که پژوهشگران بتوانند به پیشرفت‌های اخیر در روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و یا به پژوهش‌هایی که در زمینه‌های مرتبط انجام شده‌اند و نشان می‌دهند که این موضوع باید دوباره بررسی شود، اشاره کنند. نویسندگان تنها با ارجاع به متون علمی اخیر می‌توانند این کار را انجام دهند. به طور مشخص، استناد نویسندگان به آن مقاله‌های قدیمی درصورتی مناسب است که، مقاله مورد استناد، پژوهشی بنیادی باشد یا بخش‌هایی از روش پژوهش مقاله اخیر به آن مقاله متکی باشد.  
اهداف
مقدمه معمولا با بیان اهداف پژوهش تمام می‌شود. اگر اهدافی بی ربط به آنچه در مقدمه ضرورت آن ذکر شده آورده شده است، مقدمه نیاز به اصلاح دارد.
2.    محتوا و روش‌ها
این بخش باید نشان دهد پژوهش تکرار شونده [2] ، قابل تکرار [3] ، قوی و منطبق با روش‌های استاندارد است.
تکرار شونده (replicable): هدف اطمینان از این است که الگوهای مشاهده شده در مطالعه تصادفی نبوده‌ و مطالعه اگر توسط دیگر پژوهشگران انجام شود همان نتایج گرفته شوند. به این منظور باید از روشهای لازم برای کاستن از خطاهای رندوم (از قبیل حجم نمونه کافی، کنترل مخدوش کننده ها و...) استفاده شده باشد.
قابل تکرار(repeatable): نگارش بخش روش‌ها باید به دیگر پژوهشگران اطلاعات کافی دهد تا بتوانند همان پژوهش را انجام دهند. اگر روش‌ها به خوبی توضیح داده نشده‌اند، لازم است این قسمت بازنویسی و تکمیل شود.
قوی: پژوهش به قدری داده¬ های دقیق دارد که نشان دهد داده‌ها قابل اعتماد هستند. اگر داده‌ها کافی نیستند، پیشنهاد بازنگری دهید. همچنین اگر در یافته¬ها سوگیریهایی محتمل است که توسط بررسیهای کنترلی رفع نشده‌اند نیاز به بازخورد دارد.
همچنین در بخش روشها به این نکات توجه کنید:
o    سلامتی و ایمنی هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مطالعه به خطر نیفتاده است.
o    استاندارد‌های اخلاقی رعایت شده‌اند.
3.    نتایج و بحث
این قسمت باید روایتی منسجم از یافته ها را شرح دهد.
نکات مشخصی باید در بحث دنبال شوند:
o    باید به زبانی ساده شرح دهند که یافته ها چه چیزی را نشان می‌دهند.
o    روایت‌کلی جمیع یافته ها را شرح دهد و راجع به آن بحث کند. اگر ناهماهنگی‌ای در روایت وجود دارد، باید مطرح و تبیین شده باشند و یا روشهایی برای بررسی آن در پژوهش‌های آینده پیشنهاد شده باشد.
o    لازم است یافته ها با یافته های مطالعات قبلی بررسی و ناسازگاریها تبیین شود.  
o    محدودیتهای روایی و تعمیم پذیری یافته ها ذکر شود.
4.    نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری‌ها باید اهداف را (چه محقق شده باشند و چه محقق نشده باشند) منعکس کنند. نتیجه‌گیری‌ها، همانند اهداف، نباید بی ربط به مطالعه باشند. اگر نتیجه‌گیری‌ها بر اساس شواهد مطالعه حاضر نیستند، از نویسندگان بخواهید که آن را بازنویسی کند.
5.    منابع
دقت، کفایت و تعادل ارجاعات را بررسی کنید.
برای کفایت منابع موارد زیر را بررسی کنید:
o    آیا بخش‌های مهم بحث، به طور ضعیفی ارجاع داده شده‌اند؟
o    آیا مطالعات چاپ شده‌ای که الگوهای مشابه یا غیر مشابه را نشان دهند وجود دارند که باید در موردشان بحث شود؟
o    اگر مقاله تعداد نیمی از تعداد رایج منابع در این نوع مقالات را دارد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نیاز به اصلاح باشد. اما صرفا از روی تعداد تصمیم نگیرید.
o    استناد‌ها باید مرتبط، جدید و قابل استحصال باشند.
برای تعادل نکات زیر را بررسی کنید:
o    به مقالات نویسندگان با ادعای مخالف ارجاع شده است
o    بیش از حد خودارجاعی نکرده باشد
o    توجه درخور به دانش پیشین در این موضوع و مطالعات مشابه که منجر به مطالعه مقاله حاضر شده است کرده باشد
6.    سرقت ادبی
اگر نگرانی‌هایی درمورد سرقت ادبی داشته باشید حتما ذکر کنید:
نگرانی مشخص
اگر مقاله‌ی بسیار مشابهی را پیدا کنید یا بشناسید، ممکن است به این خاطر باشد که نویسنده، آن را در جستجوی متن خود نادیده گرفته باشد. یا ممکن است به این خاطر باشد که آن مقاله خیلی جدید است و یا در ژورنالی که اندکی از حوزه فعالیت اصلیشان فاصله دارد، چاپ شده است.
ممکن است حس کنید که می‌توانید نویسنده را در اینکه چطور روی قسمت‌های بدیع مطالعه‌ی خود تاکید کند تا پژوهششان از پژوهش‌های مشابه متفاوت باشد، راهنمایی کنید. در این صورت می‌توانید از نویسنده بخواهید تا با توجه به مقاله‌ی مشابه، درمورد اهداف و نتایجشان بحث کنند یا نتیجه‌گیریشان را تغییر دهند. البته، شباهت‌های پژوهش ممکن است به قدری بزرگ باشند که کار را نابدیع جلوه دهند و شما چاره ای بجز رد کردن مقاله نخواهید داشت.
نگرانی‌های احتمالی
اگر به وجود سرقت ادبی، شامل سرقت از خود [4] ، مشکوک هستید اما نمی‌توانید دقیقا تشخیص دهید که این سرقت ادبی از کجا رخ داده، این مسئله را به ویراستار اطلاع دهید و از او راهنمایی بخواهید.
لزومی ندارد ویراستاران روی هر مقاله‌ای نظارت کنند‌، اما زمانی که سرقت ادبی هنگام داوری کشف می‌شود، لازم است پیش از چاپ بررسی شود. اگر سرقت ادبی پس از چاپ کشف شود، عواقب بدتری برای نویسندگان و خوانندگان خواهد داشت.
برای راهنمایی با جزییات، دستورالعمل‌های اخلاقی COPE برای داوران را ببینید.
7.    عنوان، چکیده و کلمات کلیدی، پیامهای کلیدی
پس از روخوانی جامع، می‌توانید بگویید که عنوان، چکیده و کلمات کلیدی برای اهداف جست‌وجو بهینه هستند یا خیر. برای اثرگذار بودن مقاله، کلمات کلیدی باید اهداف پژوهش را منعکس کنند.
عنوان و چکیده‌ای شفاف قابلیت بازیابی مقاله را ارتقا می‌دهند و تعیین می‌کنند که آیا کاربر متن اصلی را دانلود و مطالعه می‌کند یا خیر. بررسی کنید آیا
o    آیا عنوان مقاله به خوبی موضوع مقاله را بیان می‌کند؟
o    آیا کلمات کلیدی به طور دقیق انتخاب شده¬اند؟
o    آیا پیام‌های کلیدی، کوتاه، دقیق و شفاف و مرتبطند؟
چکیده‌ی ضعیف باعث بی‌میلی خواننده شده و اثر عنوان خوب را از بین می‌برد؛ و خواننده‌ی احتمالی به خواندن ادامه نخواهد داد.
پس از خودتان بپرسید، با توجه به روخوانی کامل مقاله، آیا چکیده:
o    حق مطلب نوشته را ادا می‌کند؟
o    به قدر کافی دستاورد‌های مهم را برجسته می‌کند؟
o    جالب ترین داده را ارائه می‌دهد؟  


 
نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی ایران:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.124.37.fa
برگشت به اصل مطلب