اخلاق و تاریخ پزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

شماره جاری: 1397، دوره 11 ،شماره 1

شاپا: 3041-2008

شاپای الکترونیکی: 7426-2228

مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرصتی فراهم آورده است تا ایده‌ها، رهنمودها و فرضیات جدید در قلمرو اخلاق پزشکی از زوایای گوناگون حرفه‌ای، فقهی، حقوقی و ... مورد بحث و بررسی قرار گیرند. به علاوه این مجله بر آن است تا با انتشار پژوهشها و نظریه های مرتبط با تاریخ پزشکی فرصتی جهت واکاوی و آشکار سازی جنبه های هر چه بیشتری از تاریخ پزشکی بویژه پزشکی در تمدن ایرانی و اسلامی فراهم آورد. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی مجله‌ای الکترونیکی با دسترسی آزاد است که به دو زبان فارسی (به‌صورت هاردکپی و آنلاین) و انگلیسی (آنلاین) چاپ و منتشر می‌شود. یک مقاله با این فرض که به‌طور هم‌زمان به مجله‌ی دیگری ارائه نشده و به هر زبانی قبلاً چاپ نشده باشد، برای بررسی پذیرفته خواهد شد. نویسندگان مجازند که مقالات خود را به زبان انگلیسی یا فارسی به مجله ارسال نمایند؛ حق انجام تصحیحات نوشتاری و ادبی برای هیأت تحریریه محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده، الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نیست و مسؤولیت آن به عهده‌ی نویسندگان مقاله است.

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی به زبان انگلیسی در بانک های اطلاعاتی زیر نمایه می شود:

EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Iran Medex, Scirus, Magiran, SID, ISC

نشانی مطلب در وبگاه اخلاق و تاریخ پزشکی:
http://ijme.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب